De HEART-score: snel en veilig instrument op de Eerste Hulp bij verdenking op hartinfarct

Op 18 februari 2016 zal de openbare verdediging plaats vinden van het proefschrift van Judith Poldervaart, waarin de achtergrond, opzet en resultaten van de HEART- impactstudie worden beschreven. Ze laat zien dat de HEART-score een veilig instrument is op de Eerste Hulp bij de beoordeling van een patiënt met verdenking op een hartinfarct.

Meer informatie op UU Nieuws en Agenda.


HEART Rekentool

Gebruik de online rekentool om snel een HEART score te bepalen! Of download de QxMD app voor smartphones.

HEART in het Nieuws


HEART Impact Studie

De impact studie "Kosteneffectiviteit van de HEART score in de management van patiënten die zich presenteren met pijn op de borst op de Spoedeisende Hulp" onderzoekt de veranderingen die optreden bij de Spoedeisende Hulpen waar de HEART score wordt toegepast.

Lees meer over de impact studie

De HEART Score (English)

De HEART score is een nieuw ontwikkeld scoremodel voor patiënten die zich presenteren met pijn op de borst (POB) op de spoedeisende hulp. Door 0, 1 of 2 punten toe te kennen aan een al dan niet typische Anamnese (History), afwijkend ECG, hoge Leeftijd (Age), aanwezige Risicofactoren en een verhoogd Troponine kunnen patiënten een score krijgen van 0-10. In een retrospectief onderzoek in 4 Nederlandse ziekenhuizen is de HEART-score inmiddels gevalideerd, waarvan de resultaten gepresenteerd zijn op de ESC in Barcelona. De prospectieve validatie nadert voltooïng. De eerste resultaten hiervan zijn gepresenteerd op de ESC 2010 en de ACC 2010.

De HEART score blijkt een krachtig, eenvoudig en zeer praktisch instrument om patiënten in te delen in laag, gemiddeld en hoog risico groepen. Patiënten met een score van 0-3 hebben 1.6% kans op een cardiac event, een score van 4-6 wijst op 13% kans en patiënten met een score van 7 of hoger hebben gemiddeld 50% kans op een infarct, PTCA, CABG of overlijden binnen 6 weken na presentatie. In één oogopslag is duidelijk welke patiënt in aanmerking komt voor ontslag zonder of met aanvullend onderzoek of een spoedige invasieve procedure.

In aanvulling op de validatie studies loopt momenteel in Nederland een implementatie studie welke het effect onderzoekt van het toepassen van de HEART score bij patiënten die met pijn op de borst op de SEH komen. Resultaten hiervan worden verwacht in de eerste helft van 2015.

Ook internationaal zijn reeds enkele onderzoeken met de HEART score lopende of afgerond.

Op termijn kan het gebruik van de HEART score leiden tot efficiëntere, veiligere en kosteneffectievere behandeling van POB-patiënten op de spoedeisende hulp.

Video Presentations

At ESC Barcelona 2009, Barbra Backus presented the results of the retrospective HEART score study. HEART is a scoring model which encourages more efficient, safer, and more cost effective treatment of patients with chest pains.

Copyright © 2010, HEART Study.